dilluns, 1 de novembre de 2010

SOCIALITZACIÓ . Normativa d'ús

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
NORMATIVA D’US
 Tots els llibres socialitzats han d’anar folrats per un folre facilitat per l’AMPA. Els diferents exemplars d’un mateix títol estaran numerats segons el nombre d’alumnes d’una classe, i portaran una identificació (A o B) per tal de diferenciar les dues línies d’un mateix curs.
Cada alumne té dret a un exemplar de cada títol socialitzat del seu curs.
L’AMPA proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar, els quals pagaran la quota corresponent.
Si un alumne/a marxa de l’escola abans de finalitzar el curs ha de deixar els llibres socialitzats.
Per tal de facilitar el control dels llibres socialitzats, a cada alumne li correspondrà un número durant tot el curs (que coincidirà amb el número de llista), es a dir, que els diferents llibres que utilitzi aquest alumne tindran el mateix numero i seran d’us exclusiu durant aquell curs.
L’alumne es responsable de tenir cura dels llibres socialitzats i procurarà mantenir-los fina a final de curs en el millor estat possible.
Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat al qual no es pot escriure, ratllar, pintar o malmetre.
Els mestres es comprometen a portar un control trimestral de cada llibre socialitzat, mitjançant unes fitxes proporcionades per la comissió mixta, en les quals anotaran totes les incidències. Les conclusions es presentaran al pare o mare delegada de classe que pot, altrament, ajudar al mestre a portar aquest control. El delegat portarà la informació a la comissió de seguiment que es reunirà trimestralment.
Els mestres, a la reunió de començament de curts, es comprometen a explicar aquest projecte amb els pares i mares i a fer-los veure la necessitat que un d’ells es presenti com a delegat de classe.
Les famílies es comprometen a sensibilitzar els seus fills per tal de tenir cura dels llibres i a mantenir cert control per tal que es pugui aconseguir.
En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, es demanarà a la família que el reposi o se li cobrarà l’import del llibre. La comissió de seguiment estudiarà cada cas concret i en prendrà les mesures convenients.
La reposició dels exemplars malmesos per envelliment natural anirà a càrrec de l’AMPA.
Els llibres socialitzats es quedaran a l’escola a final de curs. Si no es tornen es considerarà com una pèrdua i la família haurà d’abonar-los en la quota del següent curs.
La comissió de llibres es compromet a portar un control exhaustiu del funcionament del projecte, fent una reunió trimestral.
El delegat de classe es compromet a col·laborar amb el mestre del seu curs en tot el que fa referència a la socialització, entre d’altres temes que li puguin ser proposats pel mestre al llarg del curs, tan mateix , entre la classe i la comissió mixta. Formarà part de la comissió de seguiment i assistirà a les reunions trimestrals a les quals serà convocat.
L’AMPA es compromet a comprar els llibres socialitzats, els folres, i els adhesius. També portarà un control sobre el funcionament del projecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada