dilluns, 1 de novembre de 2010

SOCIALITZACIÓ . Gestió

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES
GESTIÓ
Tots els exemplars dels llibres socialitzats son propietat de l’AMPA. La comissió de socialització es l’encarregada de gestionar aquest recurs. Dins la comissió de socialització poden distingir:
-          La Comissió Mixta: És la que ha engegat aquest projecte i esta formada per pares, mares i mestres, tots membres del Consell Escolar. Aquesta comissió farà un estudi anual dels resultats de l’aplicació del projecte, i el sotmetrà a les modificacions necessàries per un òptim funcionament, entre elles la revisió dels llibres i de la quota d’utilització.
-          La Comissió de Seguiment: està formada per la comissió mixta més un delegat o delegada de cada classe triat a començament de curs. El delegat o delegada de cada classe serà un pare o una mare, que estarà en contacte amb el mestre, qui a més de comptar amb ell per diferents temes del grup-classe, el mantindrà informat de l’aplicació i funcionament del Projecte Alexandria.
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran:
·         Recollida, revisió i manteniment dels llibres socialitzats a final de curs.
·         Determinació, segons l’estat dels exemplars, de les compres necessàries.
·         Solució de possibles desperfectes o pèrdues.
·         Control de la comptabilitat.
La comissió de seguiment es reunirà per defecte cada trimestre. Per tal de fer un seguiment de les incidències que es puguin produir al llarg del curs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada